Phragmites communis

Trzcina pospolita

kategoria: Rośliny do rekultywacji, Rośliny wodne
Phragmites communis, trzcina pospolita
Phragmites communis, trzcina pospolita

syn. P australis
rodzina: Poaceae
stanowisko: słoneczne, półcieniste; wilgotne, mokre, płytka i głęboka woda
wysokość: do 400 cm
kwitnienie: VII-IX

Typowa roślina wodna porastająca brzegi zbiorników, bagna, mokradła, łęgi na całej kuli ziemskiej, we wszystkich niemal strefach klimatycznych. Rozrasta się przy pomocy pełzających kłączy oraz wysiew nasion. Z uwagi na swój ekspansywny charakter w miejscu występowania najczęściej tworzy silną monokulturę, nierzadko trudną do usunięcia – pomocne jest kilkukrotne koszenie w okresie wegetacji.

Jednocześnie trzcinę pospolitą należy zaliczyć do pożądanych roślin o dużym znaczeniu dla rekultywacji terenów podmokłych, umacniania brzegów (także tam, gdzie występuje falowanie wody) i oczyszczalnictwa. Niegdyś miała spore znaczenie dla gospodarki, szczególnie na terenach wiejskich: jej liśćmi skarmiano zwierzęta domowe, ze ścinanych w okresie zimowym pędów wykonywano strzechy.

Sadzonka trzciny pospolitej
Sadzonka trzciny pospolitej