Mini sadzawka

Sadzawki i małe zbiorniki wodne rekreacyjne w ogrodach oprócz radości przynoszą też obawę o bezpieczeństwo dzieci. Podjęliśmy próby zbudowania sadzawki nie tylko bezpiecznej, ale wręcz przeznaczonej dla dzieci. Dziecko mniej więcej  do 4 roku życia jest w naturalny sposób ufne wobec wody – pierwsze 9 miesięcy życia spędziło w płynie owodniowym w łonie matki. Woda i piasek to najpierw najwspanialsza zabawa, później także poligon młodego przyrodnika. Zabawa z wodą nie może być jednak obarczona ryzykiem, a kratki zabezpieczające zbiorniki wodne nie są w 100% godne zaufania.

Świeżo założona mini sadzawka - wciąż jeszcze niezamaskowane brzegi donicy...

Mini sadzawka – wersja 1

Rośliny wodne to de facto rośliny amfibiotyczne – nie muszą być zanurzone po uszy w wodzie. Sadzimy je w pojemniku z trzema warstwami podłoża. Pierwsza warstwa jest żyzna – warunek konieczny, by rzeczywiście dobrze rosły. W wielu sztucznych zbiornikach z obawy przed glonami sadzone są w samym żwirze, co niestety pozwala im jedynie przetrwać, nie ma jednak mowy o bujnym wzroście. Nasze dwudziestopięcioletnie doświadczenie mówi, że rośliny wodne są zawsze głodne.

Druga warstwa to strefa aeracji korzeniowej. Wypełniona jest keramzytem obtoczonym w sproszkowanej glinie – dzięki takiej kombinacji tworzy się wydajny film mikroorganizmów, które warunkują właściwe procesy przemiany materii w strefie korzeniowej.

Dolna część donicy to minimalny rezerwuar wody – jest to odpowiednik wysokiego poziomu wody gruntowej w warunkach naturalnych. Dzięki temu, że otwory odpływowe znajdują się w pewnej wysokości donicy a nie w jej dnie, strefa ta nawet po przesiąknięciu wody do gruntu lub odparowaniu w upalny dzień, będzie zawierała jej zapas dostępny dla korzeni. Na dobrą sprawę otworów odpływowych może nie być. Rośliny amfibiotyczne mogą bowiem żyć w dostatku wody lub też przy jej okresowym braku. Strefa aeracji jest doskonałym buforem gwarantującym dobrostan rośliny zarówno przy nadmiarze jak i braku wody – dzięki filmowi biologicznemu utworzonemu na rozwiniętej powierzchni keramzytowych kulek przez bakterie tlenowe i beztlenowe.

Mini sadzawka - schemat

1. Strefa podłoża wzbogaconego kompostem, zmineralizowanym obornikiem lub granulowanym krowim nawozem. 2. Strefa aeracji rhizosfery – najlepiej gruboziarnisty keramzyt obtoczony sproszkowaną gliną. 3. Minimalny rezerwuar wody wypełniony większymi kamieniami. 4. Otwory odpływowe.

Skrzyp zimowy "Robustum" w pojemniku z otworami przelewowymi

Mini sadzawka – wersja 2

Doskonalszą propozycją małego oczka wodnego jest osadzenie donicy z nawierconymi otworami odpływowymi w pojemniku o rozmiar większym, dzięki czemu woda nie będzie przesiąkać do gruntu i w zależności od tego jak często będziemy uzupełniać wodę utraconą w wyniku parowania, uzyskamy niewielkie lustro wody.

Mini sadzawka - rośliny w pojemniku

1. Strefa podłoża wzbogaconego kompostem, zmineralizowanym obornikiem lub granulowanym krowim nawozem. 2. Strefa aeracji rhizosfery – najlepiej gruboziarnisty keramzyt obtoczony sproszkowaną gliną. Taka kombinacja umożliwi powstanie wydajnego filmu mikroorganizmów. 3. Minimalny rezerwuar wody wypełniony większymi kamieniami. 4. Otwory odpływowe. 5. Pojemnik z wodą

Mini sadzawka wykonana w opisany wyżej sposób to nasz pomysł na eksponowanie roślin wodnych dla zwiedzających naszą firmę w Gorzycku Starym.

Mini oczka wodne
Pontederia dobrze czuje się w mini sadzawce dzięki dostatkowi wody i obfitemu nawożeniu.
Mini oczka wodne, Ogrody Wodne, Gorzycko Stare
Ekspozycja roślin wodnych w Ogrodach Wodnych
Mini ogród bagienny - stosowanie pojemników typu "mini sadzawka" pozwala na uprawianie roślin o specyficznych wymogach co do wilgotności, kwasowości gleby itp. Tutaj wśród "zwykłych" roślin mogła zaistnieć czermień błotna i tojeść bukietowa.

Przedstawione rozwiązania są godne polecenia również do przedogródka, na taras czy balkon – dzięki nim w trudnych warunkach można uprawiać rośliny takie jak pałki wodne, irysy wodne i japońskie, czy grzybieńczyk wodny i miniaturowe grzybienie. Jeśli w tej mini sadzawce umieścimy rośliny płożące, takie jak mięta wodna, wywłócznik, tojeść rozesłaną, bobrek czy limnobium, to niebawem rośliny te poszerzą obszar naszej mini sadzawki – przykłady na zdjęciach poniżej. Dodatkowym atutem niewielkiego oczka wodnego jest poprawa mikroklimatu w jego otoczeniu.

Kosaciec gładki pstrolistny i wywłócznik
Skrzyp 'Robustum' i wywłócznik

Sadzawka bezpieczna dla dzieci

Jeśli donice z roślinami zamiast w gruncie lub niewielkim zbiorniku typu kasta murarska osadzimy w wyścielonym folią do oczek wodnych i wypełnionym żwirem i kamieniami dole, otrzymamy bardzo płytką, bezpieczną sadzawkę z dowolnie płytką strefą lustra wodnego (budując sadzawkę dla maluchów sugerujemy nie przekraczanie 5 cm; z czasem możemy taką sadzawkę pogłębiać usuwając nadmiar kamienistego podłoża ze strefy nr 1). Wypełnienie sadzawki kamieniami i żwirem gwarantuje, że nie zamieni się ona w niebezpieczne grzęzawisko.  Rośliny w tak pomyślanym oczku wodnym bujnie rosną, nie ma jednak obaw, że zarosną lustro wody.

Sadzawka bezpieczna - schemat

1. Gruby żwir/kamienie zalane wodą.  2. Rura drenarska służy do okresowego osuszania sadzawki za pomocą np. pompki akwaryjnej lub sadzawkowej.  3. Rośliny w doniczkach z trzema strefami podłoża.  4. Folia do oczek wodnych.

Wahania poziomu wody są pożądane; podnoszą efektywność funkcjonowania mikroorganizmów (tlenowców i beztlenowców), eliminując jednocześnie rozwój glonów nitkowatych. Pozwalamy sadzawce od czasu do czasu podsychać, czasem wręcz wypompowujemy wodę by po kilku dniach ją uzupełnić; bezpieczeństwo roślinom gwarantują otwory odpływowe umieszczone nie w dnie donicy lecz w 1/3 jej wysokości.

Bezpieczna sadzawka w budowie powstająca na zapleczu skalniaka dostała miano "morskiego oka". Wiosną 1/3 jej powierzchni zostanie przeznaczona pod rośliny.

Tak skonstruowana sadzawka jest w pełni wydolna ekologicznie. Dodatkowo służy ptakom, owadom, płazom jako wodopój, kryjówka itp., a jednocześnie zapewnia bujną wegetację użytych do obsady roślin. Najskromniejsza mini sadzawka przy zachowaniu parametrów trójwarstwowego podłoża napełniana co jakiś czas wodą ukazuje roślinę wodną lub wilgociolubną w całej krasie nie znanej często właścicielom z trudem budowanych „prawdziwych” sadzawek z ich walką z glonami, z oszczędnym nawożeniem itp.

Do budowy zaplecza skalnego sadzawki używajmy otoczaków i kamieni bez ostrych krawędzi. Kamienie o wyszukanych barwach mogą oddziaływać na chemizm wody – należy je umieszczać poza nią.

Stalowe oczko wodne w parku w Zurychu zbudowane na podobnej zasadzie
Sadzawka stalowa w Zurychu - zabawa z wodą i kamieniami

Rozwiązania alternatywne

Kto nie może podjąć budowy bezpiecznej sadzawki lub nie ufa bezpieczeństwu przedstawionego projektu, może sięgnąć do innych propozycji. Jedną z nich jest sucha sadzawka z kolorową kompozycją kamieni, zamaskowanymi donicami z roślinami wodnymi i tzw. mokrym kamieniem.

Innym pomysłem jest niewielka „łąka” z roślinami wilgociolubnymi zasilana wodą z węża kroplującego, umieszczona w części trawnika i traktowana jako przerwanie jego monotonii. Pomysł bardzo atrakcyjny, dający wiele radości miłośnikowi przyrody.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz