Typha latifolia, pałka szerokolistna
Pałka szerokolistna, Typha latifolia nad stawem

rodzina: Typhaceae
stanowisko: słoneczne; mokre, woda głębokości do 60 cm
wysokość: 150-180 cm
kwitnienie: VIII-X

Porastająca brzegi stawów, jezior, rowów i cieków wodnych o leniwym nurcie, roślina niezwykle żywotna, a w mniejszych zbiornikach nawet inwazyjna. Spośród roślin przybrzeżnych to pałka szerokolistna (obok oczeretu) jest tą, która rośnie najgłębiej.

Była dawniej szeroko wykorzystywana: z mocnych włókien pałki robiono powrozy, kosze, maty, a młode pędy i kłącza jadano (kłącza były mielone na mąkę) lub stosowano jako paszę dla zwierząt hodowlanych.

Obecnie głównym powodem, dla którego zainteresowanie pałką wodną jest tak duże, są jej szczególne zdolności fitoremediacyjne – przy pomocy pałki wodnej „leczy się” skażone środowisko naturalne, obsadza się nią biologiczne oczyszczalnie ścieków (także korzeniowe – dzięki bakteriom zasiedlającym jej  strefę korzeniową) oraz biologiczne filtry naturalnych basenów kąpielowych. Pałka wodna jest niezwykle skuteczna w oczyszczaniu  wód zawierających związki azotu i fosforu, a także skażonych metalami ciężkimi. Pałka wodna wyłapuje ze skażonych wód pestycydy.

Typha latifolia, pałka szerokolistna - uprawa sadzonek
Typha latifolia, pałka szerokolistna – uprawa sadzonek dla oczyszczalni korzeniowej
Pałka szerokolistna przygotowana w dużych pojemnikach do obsadzenia dużego stawu
Pałka szerokolistna przygotowana w dużych pojemnikach czeka na transport do klienta.

W szuwarach tworzonych przez pałkę wodną przy dużych stawach z pewnością założą gniazda ciekawe ptaki.