Scirpus lacustris, oczeret jeziorny
Oczeret jeziorny

syn. Schoenoplectus lacustris
rodzina: Cyperaceae
stanowisko: słoneczne, półcieniste; woda o głębokości do 100 cm
wysokość: do 300 cm
kwitnienie: VII-VIII

Występuje w żyznych zbiornikach (jeziora, stawy, starorzecza, glinianki) wód stojących lub wolno płynących. Tworzy zwarte monokultury. Rośnie zazwyczaj w wodach płytkich, jednak zadomowiony i na idealnym stanowisku może sięgać nawet 1,5-2m pod wodą.