Phalaris arundinacea – mozga trzcinowata


rodzina: Poaceae
pochodzenie: gatunek kosmopolityczny
stanowisko: słoneczne
wysokość: 80 cm (max. do 200 cm)

Trawa występująca niemal na całej kuli ziemskiej, na terenach mokrych lub okresowo zalewanych, najczęściej żyznych i bardzo  żyznych – bogatych w azot. Uprawiana jako trawa pastewna, zwłaszcza na podmokłych terenach. W naturze występuje na obrzeżach wód i w lasach łęgowych (dość dobrze rośnie na stanowiskach ocienionych). Wchodzi w skład szuwaru mozgowego obok takich gatunków jak m.in.: żabieniec, babka wodna, manna mielec, trzcina pospolita, pałka szerokolistna, knieć błotna, krwawnica pospolita, kosaciec żółty, niezapominajka.