Ceratophyllum demersum, rogatek sztywny

rodzina: Ceratophyllaceae
pochodzenie: gatunek kosmopolityczny
stanowisko: od słonecznego do zacienionego; toń wodna

Rogatek wytwarza długie do kilku metrów i rozgałęzione pędy utrzymujące się w toni wodnej. Nie wytwarza prawdziwych korzeni, ale zmodyfikowane dolne liście, niby kotwice, pomagają mu schwycić się podłoża. Częściej tworzy rozległe niezakorzenione „ławice” swobodnie dryfujące w zbiorniku. Jego pędy i liście są sztywne i kłujące, dzięki czemu stanowią idealne schronienie dla narybku i drobnych zwierząt wodnych (zooplankton) – większym rybom trudno jest żerować w wytworzonej przez pędy rogatka gęstwinie.

Przez właścicieli sadzawek jest ceniony za swoje właściwości tlenotwórcze: produkowany w procesie fotosyntezy tlen uwalniany jest do wody. Drugą cenną zaletą rogatka jest zwalczanie glonów: ogranicza ich populację konkurując z nimi o związki odżywcze rozpuszczone w wodzie, zacienia wodę, a także wydziela substancje allelopatyczne nietolerowane przez glony.