Łąka jaka jest każdy widzi. To kompozycja bylin kwiatowych wśród traw. Ale wysianie mieszaniny nasiennej roślin łąkowych nie czyni jeszcze z danego obszaru łąki. Ani pod względem przyrodniczym ani estetycznym. Łąka to łańcuch wielorakich powiązań, to nie tylko flora, to również fauna glebowa inni uczestnicy tego fenomenu. To ekosystem wykształcony w wieloletnim, wspólnym wzmaganiu o byt, o przetrwanie. To walka na korzenie. Tą walką jest przechytrzyć innych współuczestników by zapewnić sobie wieloletnie bytowanie w zespole zwanym łąką.

Łąka w czerwcu 2016

Łąka z wielu powodów jest dzisiaj na topie. Dociera do nas świadomość że zamienia się w raj utracony. Estetycznie i uczuciowo oferta łąki to nie tylko kwiatki. To możność obserwacji przez cały sezon wegetacyjny wzmagań sztafety roślinnej i zwierzęcej. To możność obserwacji tego misterium.

Z łąką jak z dzieckiem. Samo nie przyjdzie. Trzeba się trochę pomęczyć. Ale ile daje to radości i satysfakcji. Gdy nie masz łąki, warunków nawet na mini łąkę przydomową to masz do dyspozycji miedze, pobocza dróg, rowy. Tam też czekają „cuda nie z tej ziemi”. Bądź „eko” obserwatorem i opiekunem. W dzisiejszych czasach to wręcz obowiązek.


Wstęp do łąkologii stosowanej

Łąka niejedno ma imię. Wymieńmy najważniejsze. Nie koniecznie po kolei i według ważności

– łąka rolnika – właściciela – dzisiaj w odstawce, zaniedbana często, lub skosić, zbelować i jak potrzeba dostarczyć do obory, inwentarz czeka. Żadnego łażenia bydła po łące.

– łąka pszczelarza – jeśli wielokwiatowa to dobrze się składa – urozmaicony od wiosny do jesieni pożytek zbawienny dla kondycji pszczół i podnosi walory smakowe miodu

– łąka ogrodnika – ciesz się wszystkim co na łące żyje, świadomy pożyteczności łąki dla klimatu, przyrody w wielu aspektach. Chodzi po łące krokiem bociana by nie rozdeptać cennego ginącego gatunku. Czyli łąka arką Noego. Wszystko trzeba uratować

– łąka przedszkolaka – z bajek, wierszyków, z filmików, z tego wreszcie co „pani” im opowie i pokaże. To bardzo ważna łąka. Sentyment z dzieciństwa zaowocuje szybko pozytywnie w następnych pokoleniach

– łąka publicysty piszącego na aktualne tematy, pozytywnie ale często bezmyślnie. Dzisiaj publicysta lansuje łąkę miejską. Łąka miejska to jest to. Częściowo tak. – łąka urzędnika od ochrony środowiska, ochrony przyrody, budżetu. Panie Boże daj im rozum i zdrowie.

– łąka Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Ludzie kochajcie łąkę do jasnej cholery.


Rośliny łąkowe w naszej ofercie.


Ulotki do pobrania

ikona pdf

I ty możesz mieć łąkę
» PDF, 2 MB

ikona pdf

Łąka dla zaawansowanych
» PDF, 2.6 MB